Music News

Organisaties klagen over ‘blanke invloed’ Kwakoe

Organisaties klagen over ‘blanke invloed’ Kwakoe

January 9th, 2013

Het Kwakoe-festival mag op geen enkele manier in ‘blanke handenR; vallen. Dat zeggen de twee Afro-Surinaamse organisaties Stichting Konsensi van Emile Esajas en Stichting Family van George Olymph. Die vinden dat het festival georganiseerd moet blijven worden door negers.

Door blanken toe te laten tot de organisatie zou volgens hen ‘het belang van de Surinaamse gemeenschap in op zeer onfatsoenlijke manier worden ondermijnd’. De organisaties hebben hun ongenoegen laten blijken aan de stadsdeelraad van Amsterdam Zuidoost. Het wil het festival in de toekomst laten organiseren door professionele evenementenorganisaties.

De kwam tot dat besluit vanwege de wanordelijke organisatie van het festival de afgelopen jaren. Niet alleen op organisatorisch, maar ook op financieel vlak ging er toen bijzonder veel verkeerd.

Facebook Comments