Overig Nieuws

Nederlanders schrikken van bestede tijd aan social media

Nederlanders schrikken van bestede tijd aan social media

December 20th, 2018

Nederlanders schrikken van de die ze spenderen aan social media. 62% van de ondervraagde mensen had niet verwacht dat ze zoveel tijd spenderen. Dat blijkt uit onderzoek van de website internetvergelijk.nl.

stuurt sinds een recente update periodieke pushberichten om iPhone-gebruikers duidelijk te maken hoeveel tijd ze spenderen aan bepaalde apps of platforms. Screentime is toegevoegd sinds iOS 12 voor de iPhone.

Van de 50 ondervraagde Nederlanders gaven 31 respondenten aan dat ze schrokken van de bestede tijd aan social media. Vooral Instagram nam aanzienlijk meer tijd in beslag op dan dat de respondenten verwachtten. Kijkend naar de gemiddelde screentime scoorde Instagram in 74% van de gevallen hoger dan Facebook.

De ondervraagde groep pakte gemiddeld 98 keer per dag de telefoon op. Uitgaande van 15 ‘wakkere’ uren komt dit gemiddeld neer op 6 à 7 keer per uur. Dit werd door 21% als zeer schokkend ervaren en door 41% als schokkend. 38% van de respondenten schrok niet van dit aantal. Apple Nederland zelf wilde geen cijfers delen.

Facebook Comments