Overig Nieuws

LifeSail sloopt boot zeilmeisje Laura Dekker

LifeSail sloopt boot zeilmeisje Laura Dekker

April 1st, 2019

Zeilmeisje zit al geruime tijd in een juridische strijd met , een organisatie die zich lijkt in te zetten voor jongeren met boottochten.

Laura Dekker werd bekend toen ze in 2009 met haar boot de wereld om wilde. Haar ouders vonden dat goed, maar jeugdzorg probeerde daar toen een stokje voor te steken middels een rechtszaak. Dat mislukte en Laura maakte de wereldreis. Voor die reis kocht ze een boot, die ze noemde.

Na de wereldreis besloot ze de boot in 2017 te doneren aan een goed doel. Dat goede doel werd LifeSail. Ze wilde hiermee zorgen dat de boot gebruikt zou worden om jongeren te inspireren in de nautische wereld van oceanen en boten.

Long story short: Laura bleef eigenaar van de boot, maar gaf een gebruiksrecht af aan LifeSail. Contractueel werd vastgelegd dat LifeSail volledige verantwoordelijkheid zou krijgen over het welzijn van de boot. Nu lijkt het erop dat er in augustus 2018 iets is voorgekomen waardoor de boot onherstelbaar werd beschadigd. Laura kon de locatie van de boot op afstand bekijken en dat zag er niet goed uit.

Laura heeft nu alle communicatie tussen LifeSail, Laura zelf en de advocaat van Laura gepubliceerd. Volgens Laura liegt LifeSail over alles.

‘Guppy’ was de boot waarmee Laura in augustus 2010 vertrok vanuit Gibraltar en met pauzes in januari 2012 aankwam op Sint Maarten.

Facebook Comments