Music News

Gemeente Amsterdam veegt klachten Valhalla van tafel

Gemeente Amsterdam veegt klachten Valhalla van tafel

February 5th, 2019

De klagers rondom het in december zijn seniore zeikerds. De gemeente heeft na onderzoek kunnen concluderen dat de geluidsnormen van het niet zijn overschreden.

De organisatie van het festival heeft tijdens het evenement continu gemeten of het toegestane geluidsniveau niet werd overschreden. Deze metingen zijn nog eens gecontroleerd en alle waardes waren binnen de normen.

Uit klachten viel op te maken dat het geluid zelfs af een toe bij Hotel Arena in Oost, zo’n 5 kilometer van de vandaan, gehoord zou zijn. Volgens het stadsbestuur kan dit onmogelijk van het festival vandaan komen.

Over het festival zijn twintig meldingen gemaakt. Bijna allemaal waren die afkomstig van woningen die direct om de RAI liggen. Volgens de gemeente wijkt dit aantal niet af van het aantal en soort klachten dat bij andere evenementen wordt ontvangen.

Klachten zullen er altijd zijn, dus er zal niet heel veel aandacht aan worden besteed. Ook is het ondoenlijk om de RAI te verbieden dit soort evenementen te laten plaatsvinden, want je komt aan de broodwinning van honderden werknemers.

Daarnaast heeft de gemeente de RAI jaren geleden juist als alternatief aangegeven voor bijvoorbeeld het Museumplein, toen de gemeente besloot om grote evenementen buiten de stadsgrenzen te laten houden.

Facebook Comments