Overig Nieuws

“Werken voor concurrent mag straks ook”

“Werken voor concurrent mag straks ook”

September 5th, 2014

Vanaf 1 januari 2015 is het afgelopen met het concurrentiebeding in tijdelijke arbeidscontracten. Dat zegt Gerard Wuite van een recherche- en incassobedrijf in Zwaag.

Het concurrentiebeding in arbeidscontracten houdt in dat je geen werkzaamheden mag verrichten voor andere werkgevers die dezelfde werkzaamheden uitvoert als de waar je de tekent. “Jarenlang werden werkgevers beschermd tegen concurrentie van mensen in wie zij zelf geïnvesteerd hadden, maar waren de bedingen voor werknemers inbreuk op de vrije arbeidskeuze. Dit gaat per 1 januari 2015 veranderen.”

De regel mag vanaf volgend jaar niet meer in tijdelijke arbeidscontracten worden gezet. Dit geldt overigens niet voor en reeds bestaande contracten. Wel voor nieuwe contracten en contractverlengingen. In een arbeidsovereenkomst voor kan vanaf 1 januari 2015 alleen nog een concurrentiebeding opgenomen worden als uit de bij het concurrentiebeding opgenomen schriftelijke motivering van de werkgever blijkt dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Facebook Comments

Mobile & Tablets